❮ Tillbaka

Prenumerationsvillkor och cookies

Prenumerationsvillkor gällande Västerbottens-Kuriren kallat VK. Uppdaterade villkor fr.o.m. 2015-12-11 gällande Användning och delning av PLUS-konto.

Allmänt

Genom att du betalar för och tar emot tidningen eller andra digitala tjänster från VK Media AB accepterar du gällande prenumerationsvillkor. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser.

Prenumerationstyp

En prenumeration på VK innebär att tidningen i tryckt eller digital form och/eller övriga produkter som ingår i paketet/produkten levereras tills uppsägning av prenumerationen sker. Prenumerationen anses förnyad om uppsägning inte sker senast en månad före ny prenumerationsperiod, för prenumerationer som betalas via faktura eller autogiro. 
För prenumerationer som betalas med betal- eller kreditkort samt innehåller tryckta och distribuerade produkter, gäller att de förnyas med automatik efter 30 dagar om man inte säger upp den senast sju dagar innan utgången av aktuell period. För helt digitala paket och produkter som betalas med betal- eller kreditkort gäller att man säger upp prenumerationen senast en helgfri vardag före den automatiska förnyelsen sker.
Eventuell uppsägning sker genom kontakt med Kundservice. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.
En tidsbestämd prenumeration innebär att tidningen levereras endast den period som är angiven på fakturan. För att kunna fortsätta prenumerationen utan att riskera ett glapp i leveransen av tidningen måste vi ha besked minst tre arbetsdagar före periodens utgång. Prenumerationsavgiften förskottsbetalas. Prenumerationen som sägs upp i förtid återbetalas inte, se betalning och återbetalning.

Systemkrav

Tjänsten VK PLUS är anpassad för nyare versioner av webbläsare. Vissa brister i funktionen kan uppstå om man använder äldre versioner. Använd gärna Chrome, Firefox eller Safari som webbläsare. Internet Explorer 9 och framåt fungerar också bra. Observera att javascript och cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av tjänsten.

Leverans och tillgänglighet för e-tidningen/eVK

Vårt mål är att eVK alltid ska fungera tillfredställande. Skulle det inträffa att eVK inte finns tillgänglig för nedladdning eller om du upplever tekniska problem med att ladda ner eVK ber vi dig att kontakta kundservice så kan de hjälpa till.

Systemkrav för e-tidningen/eVK

E-tidningen finns tillgänglig på de vanligaste plattformarna för datorer, surfplattor och mobiler. För att kunna läsa e-tidningen via din dator krävs att du har Adobe Flash installerat på din dator. Vår iOS-app, som fungerar på iPhone och iPad, fungerar från och med iOS 7.1 och senare versioner. För att installera vår app på din Android-enhet, mobiler eller surfplattor, behöver du köra Android 4.0.3 eller senare. I dagsläget har vi inget stöd för Windows Mobile.

Bilagor, reklam mm

Prenumeration på papperstidningen omfattar förutom tidningen också sådant material som finns “ibladat”, t ex redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation mm. Genom att teckna prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som ibladat material.

Prenumerationsformer

VK erbjuder en rad olika prenumerationspaket och produkter. Vad som ingår i respektive paket, samt aktuella priser presenteras på hemsidan. Alla priser kan komma att ändras. Som alternativ till att prenumerera kan VK köpas som lösnummer i pappers- och digital form. För mer information om prenumerationsformerna se hemsidan, eller kontakta Kundservice.

Adressändring

På vår hemsida kan du enkelt och när som helst beställa tillfällig eller permanent adressändring. Leverans utanför respektive spridningsområde för VK inom Sveriges gränser, sker med Posten vilket innebär att tidningen levereras tidigast dagen efter utgivningsdagen. För adressändringar utanför Sverige tillkommer portokostnader.

Uppehåll

Uppehåll är en tjänst som vi erbjuder under en kortare period, dock minst fem (5) dagar och som längst tre (3) månader. Uppehåll beställer du enkelt på vår hemsida eller genom att kontakta Kundservice. Du kan välja att ha fortsatt tillgång till digitala tjänster eller stoppa prenumerationen helt under uppehållet. Har du ett uppehåll på 14 dagar eller kortare kompenseras inte din prenumeration, d v s denna tid avräknas inte från prenumerationsperioden. Har du ett uppehåll på 15 dagar eller längre kompenseras din prenumeration med de dagar som överstiger de 14 första, dock inte om du väljer att fortsätta ha tillgång till digitala tjänster. Till exempel: har du ett uppehåll på 16 dagar kompenseras din prenumeration med två dagar. Det är inte möjligt att göra uppehåll i prenumerationer med rabatterat pris.
Uppehåll är inte möjligt på digitala prenumerationer.

Betalning

Prenumerationen betalas i förskott. Du kan välja att betala med kreditkort, autogiro, pappersfaktura, e-faktura eller kontant. Vid betalning med pappersfaktura tillkommer en faktureringsavgift om 44 kr. Vid betalning efter sista betalningsdag tillkommer en påminnelseavgift om 60 kronor. För autogiro sänder vi dig ett medgivande som vi behöver få påskrivet vilket berättigar dragning från ditt konto. E-faktura beställer du via din internetbank.

Ångerrätt och återbetalning

Ångerrätt, dvs rätt att frånträda prenumerationsavtalet, kan åberopas inom 14 dagar från leveransstart. Om inbetalning av prenumerationen har skett ska tidningen inom 14 dagar från åberopandet återbetala prenumerationsavgiften.
Vid uppsägning av prenumerationen innan periodens utgång, men senare än 14 dagar efter leveransstart, utgår återbetalning endast vid dödsfall eller flyttning från spridningsområdet/utgivningsorten. Vi tar vid återbetalning ut en administrativ avgift. Belopp under 100 kronor återbetalas inte.

Aktuella priser och prishöjningar

Prenumerationspriset hittar du på vk.se eller genom kontakt med Kundservice. VK reserverar sig för prisändringar vid ny prenumerationsperiod.

Användning och delning av PLUS-konto

Prenumeranter på VK har möjlighet att köpa ett extra konto till familjemedlem, som därmed ges tillgång till det digitala materialet. Den som står för prenumerationen har huvudkontot i familjen. Familjemedlemmars underkonton styrs av huvudkontot. Om huvudkontot avslutas eller ändras sker detsamma även för underkonton. Som familjemedlemmar räknas personer som ingår i huvudägarens hushåll och som är skrivna på samma adress. Missbruk av familjekonton kan innebära avstängning från tjänsten. VK har rätt att via folkbokföringen kontrollera relationen mellan huvud- och underkonton. VK har rätt att avsluta ett konto med omedelbar verkan om kontoinloggningen missköts.

Distribution

Vår strävan är att till varje prenumerant distribuera tidningen regelbundet. En absolut leveransgaranti kan dock inte lämnas. Buddistribuerad tidning i spridningsområdets primära kommuner ska delas ut på morgonen, tiderna varierar beroende på var du bor. För postdistribution inom spridningsområdets primära kommuner erhålls tidningen med Postens brevbärare under utgivningsdagen. För postdistribution utanför spridningsområdet erhålls tidningen dagen efter utgivningsdagen. Kontakta Kundservice för att ta reda på vilken distributionsform som gäller där just du bor. Det ekonomiska ansvar VK åtar sig för eventuellt uteblivna exemplar är begränsat till motsvarande endagspriset för varje utebliven tidning och ersätts genom framflyttad prenumeration med motsvarande antal dagar. VK är fri från ansvar när
utebliven eller försenad tidning orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan händelse som VK skäligen inte kunde förväntas ha räknat med och vars följder VK inte heller kunde ha undvikit eller övervunnit.

Kundklubben

Vid tecknande av en prenumeration som privatperson ingår medlemskap i Kundklubben och ett mobilt förmånskort. Kundklubben ger dig förmåner, rabatter och erbjudanden under hela året. Du får ditt medlemskap genom att aktivera förmånskortet med ditt mobilnummer under ditt användarkonto. Erbjudanden annonseras via VK:s hemsida, papperstidning och mailutskick. Vid avslutad prenumeration upphör medlemskapet och förmånerna får inte längre nyttjas.

Tävlingar

Kundklubben tävlar ut biljetter till bl.a. evenemang och föreställningar. Max ett tävlingsbidrag per aktiverat VK-konto. Vinsterna kan skickas med post till vinnarna, VK ansvarar inte för att ersätta vinster som ej når mottagaren. Vinnare betalar själva eventuell vinstskatt.

Cookies

VK.se använder cookies. En cookie är en textfil som webbläsaren eller motsvarande program laddar ner på uppmaning av den besökta webbplatsen. Varje cookie som laddas ner sparas på besökarens hårddisk och är tillgänglig för webbplatsen via webbläsaren när besökaren återkommer. Datoranvändare kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas via inställningar i den webbläsare man använder.

Med hjälp av cookies kan VK.se föra besöksstatistik, anpassa sidan korrekt till dina webbläsarinställningar, förenkla menyval och på andra sätt öka användbarheten för dig som besökare. Genom cookies kan VK.se också samla information om våra användares beteenden på våra sajter och utifrån dessa mönster anpassa, begränsa och på ett bättre sätt styra vilken information som ska visas. Användning av cookies medför inte att VK.se kan lagra information som sedan kan knytas till personliga identiteter, utan det är enbart generell statistik och anonyma användarbeteenden som kan följas och lagras.

VK.se kan även använda sig av så kallade tredjepartscookies, dvs cookie-filer som tillhandahålls av våra samarbetspartner. Tredjepartscookies kan förekomma exempelvis vid undersökningar, genom annonsnätverk och/eller enskilda annonsörer som samarbetar med VK.se. Användning av cookies på webbplatser regleras i 6 kap 18§ lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Här kan du läsa mer om cookies http://www.minacookies.se/

Information om behandling av personuppgifter

VK som tillhandhåller hemsidan www.vk.se och Tjänsten (VK PLUS) kommer att behandla dina personuppgifter. Med VK avses i detta sammanhang bolag inom den bolagsgrupp som VK ingår i. VK Media AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som VK utför. Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som användare av Tjänsten. Vi har också som ambition att informera och underhålla dig som användare av Tjänsten samt tillhandahålla och erbjuda information om nyttiga och efterfrågade tjänster och produkter. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners.

Möjligheten att tillhandahålla Tjänsten och våra webbplatser är beroende av finansiering från annonser på hemsidorna. Annonserna måste kunna göras relevanta och meningsfulla för att fylla sin funktion. För att åstadkomma detta behöver vi ditt samtycke att behandla dina personuppgifter på det vis som beskrivs i Prenumerationsvillkoren. Om du inte kan godta denna behandling och villkoren i övrigt ber vi dig att avstå från att registrera ett konto och att inte använda Tjänsten.

VK Media AB är delägare i utvecklingsbolaget MKT Media AB (556684-3610). MKT Media utför databehandlingstjänster åt VK och våra samarbetspartners, som används för att anpassa marknadsföringsåtgärder. MKT Media kommer att behandla och avidentifiera de personuppgifter som du lämnar till eller som samlas in av VK. Dessa avidentifierade personuppgifter tillskrivs istället olika övergripande segmentsuppgifter, varefter MKT Media lagrar dessa uppgifter i avidentifierad form. Uppgifterna kopplas momentant till en individ när så är nödvändigt för uppdatering och komplettering, och avidentifieras därefter genast.

VKs och MKT Medias samarbetspartners kan också komma att behandla dina avidentifierade uppgifter. Dessa samarbetspartners kommer endast att kunna ta del av dina uppgifter i avidentifierad form, så att partnern inte kan koppla uppgiften till dig som individ. Undantag från detta görs när samarbetspartnern behöver uppgiften för att kunna fullgöra avtal, till exempel för att kunna leverera till dig vid en försäljning.

Uppgifter som samlas in

De personuppgifter som kan komma att behandlas är i första hand sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom registreringen eller genom att använda någon annan av de andra tjänster som vi erbjuder – själva eller i samarbete med våra samarbetspartners. Exempel på sådana uppgifter är namn, adress, personnummer, mobilnummer och e-postadress. Vi hämtar också information från externa källor för att hålla oss uppdaterade om och kunna komplettera dina kontaktuppgifter och för att se till att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen.
Vi kan också komma att samla in
– teknisk information om vilken typ av enheter (t ex mobil, läsplatta eller dator) som används för att ta del av Tjänsten, enhetens unika ID, IP-adress och uppgift om vilket nät som enheten använder;
– information om hur användaren söker på och annars nyttjar sajterna, information om telefoni, IP-adress samt cookies som kan identifiera inloggning och enhet.
– platsinformation om användaren använder någon platsbaserad tjänst.
Se vidare ovan om cookies.
Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag.
När du godkänner dessa allmänna villkor för Tjänsten samtycker du också till den behandling av dina personuppgifter som beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till kundservice@vk.se. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Användning av uppgifter för marknadsföring

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till VK genom skapande av konto och att utnyttja Tjänsten kan komma att användas av VK eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål och även för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen. Detta betyder att den information som samlas in används för göra Tjänsten så bra som möjligt genom en personanpassad upplevelse och riktade marknadsföringserbjudanden. Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via “Mitt Konto”, din e-postadress, SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi sänder sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss på kundservice@vk.se eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig.